OCMW-raadsleden Tom Taveirne en Katrijn Dereeper

Lokaal sociaal beleid - OCMW

Een sociaal beleid is voor N-VA Koekelare een transparant en efficiënt beleid. Een beleid dat burgers rechten geeft, maar hen ook wijst op hun plichten. Wie recht heeft op een leefloon wordt gestimuleerd om om actief op zoek te gaan naar een tewerkstelling of een opleiding te volgen. Waar het kan, wordt er gebruikt gemaakt van een sociale tewerkstelling via artikel 60§7. Mensen krijgen op die manier de kans om werkervaring op te doen.

Verder werd in 2015 Sociaal Huis Koekelare opgericht. Sociaal Huis is meer dan de diensten van het OCMW alleen. Sociaal Huis omvat ook Het huis van het kind, drugpunt koekelare, Rap op Stap... Met Sociaal Huis Koekelare willen we drempelverlagend werken.